برهان (وبلاگ محمد هادی ذاکرحسین)
 نقدي بر بازه زماني ارزيابي مقالات

بسم الله الرحمن الرحيم

 

يكي از ويژگي هاي مجلات علمي داراي رتبه در ارزيابي مقالات تاليفي ارسالي به ايشان، طولاني بودن مدت زمان ارزيابي مقالات به طور عموم است. بازه زماني شش ماهه به آستانه متداول و متعارفي در اين حوزه در حال تبديل شدن است.

ليكن اين مدت زماني در برخي از شاخه هاي دانش با سرعت تحولات بيروني دانش هم خواني و سازواري ندارد. بسياري از يافته هاي معرفتي حتي در حوزه علوم انساني تخته بند زمان بوده و زمان مندي شاخصه شاخص ان ها مي باشد. در نوبت شش ماهه ايستادن براي بسياري از مقالات و اورده هاي علمي بي اعتباري مي افريند.

بهرحال اين ميزان معطلي خود حكايتگر و دلالتگر بر وجود همان عقب ماندگي ساختاري از تحولات روز در بسياري از شاخه هاي علوم انساني به خصوص در حوزه حقوق بين الملل و موضوعات مرتبط با ان مي باشد.

شايد مطالب فلسفي تاب تحمل چنين زماني را داشته باشند تا عرضه گردند ليكن تحولات حقوق بي نالملل شتابان تر از ان است كه در پيچ و خم معطلي ارزيابي ارزيابان تازه و اصيل بمانند.

 

 

 

|+| نوشته شده توسط mhzaker در و ساعت   (0) نظر
 what is the problem?

Omar al-Bashir, the President of Sudan, visited the Democratic Republic of Congo for a conference of the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). Mr al-Bashir, charged with the commission of some crimes including the Genocide, is wanted by the International criminal Court. Congo is a state party to the Rome Statute. Moreover, this country referred a situation to the Prosecutor of the ICC in 2004, resulted in opening an investigation into the Situation in the Congo. When such a country, which once triggered the jurisdiction of the Court, does not cooperate with the ICC to arrest al-Bashir, there must be a problem. Why is not the ICC' warrant respected?

|+| نوشته شده توسط mhzaker در و ساعت   (1) نظر
 دموكراسي و مقدمات ان
بسم الله الرحمن الرحيم
 
تحقق جرايم بين المللي داخل در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي مي بايست در بستر و بافت يك بحران واقعي و بيروني صورت پذيرفته باشد كه چهارچوبي مي شود براي تحقق صلاحيت ديوان. در اكثر موارد تحت رسيدگي در ديوان كه در كشورهاي افريقايي واقع شده است درگيري هاي پس از انتخابات و منازعات بر سر نتايج حاصل از انتخابات رياست جمهوري ابستن حوادثي شده است كه بر دامنه ان شديد ترين جرايم بين المللي روييده است. حقيقتا اين بستر شناسي از منظر جامعه شناختي و ديگر مناظر مرتبط ضروري مي نمايد. گويي دموكراسي كه خود امده است براي مسالمت اميز شدن تغيير قدرت، خود بستري شده است براي نزاع و خشونت مجرمانه. شايد بايد تاملي نمود كه عدم همزماني ميان پذيرش شكل و روح دموكراسي چه اثاري دارد و بر اين توصيف چه توصيه هايي مي بايست برويد؟ شايد نسخه دموكراسي براي جوامعي كه به قواعد بازي دموكراسي تن نمي دهند و بازي برد-باخت ان را نمي پذيرفته و از اين طريق كالبد دموكراسي را از روح ان تهي مي سازند نسخه جامعي نباشد.
 
|+| نوشته شده توسط mhzaker در و ساعت   (0) نظر
 وبلاگ

وبلاگ اصلي نگارنده تحت عنوان برهان در هجرت از طريق لينك ذيل قابل دسترسي است

 

www.borhan.mihanblog.com

 

 

|+| نوشته شده توسط mhzaker در و ساعت   (0) نظر
 معرفي نامه

pa

بسم الله الرحمن الرحيم

 

محمد هادي ذاكرحسين، دانش جوي دكتراي حقوق كيفري بين المللي در دانشگاه تيلبرگ، هلند. 

موضوع رساله دكترا: نظام قرار جلب ديوان كيفري بين المللي 

 

دانش اموخته حقوق جزا و جرم شناسي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹.

 

الف.تاليفات:

كتاب: موازنه جرم انگاري اهانت به پيامبر صلوات الله عليه و اله با موازين حق بر ازادي بيان

 

مقالات:

نقد ازادي شناختي اهانت به باورهاي ديني

مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي حقوق جزا و جرم شناسي

 

1. يشمشير كند عدالت در صيانت از ميراث فرهنگ

 مجله علمي ترويجي "پژوهش هاي حقوقي"

2.بازتاب اعلاميه جهاني حقوق بشر در اسناد منطقه اي                                                    1389      

منتشره در كتاب ده گفتار در مورد اعلاميه جهاني حقوق بشر،انتشارات  كميسييون حقوق بشر اسلامي

3. چشم انداز مباني تعدد جرم از افق موازين فقهي                                                          1388   

ماهنامه حقوقي دادرسي،شماره 73

4.تشكيك در جرم انگاري خلوت با نامحرم                                                                    1388 

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان  

5.شرحي بر حق حبس زوجه                                                                                          1387    

 ماهنامه دادرسي،شماره 71

6.در ماهيت حق انتقال حق انتفاع                                                                                    1385

مجله حقوقي دادگستر،شماره 23

7.اثر فقدان بكارت در حق فسخ نكاح براي زوج                                                              1385

ماهنامه دادرسي،شماره 57

8.تقدير و تحديد مهريه                                                                                                  1384

مجله دادگستر،شماره 18

9.جايگاه سكوت در حقوق اسلامي                                                                                  1383

 مجله حقوقي دادگستر،شماره 16

10.مسووليت والدين در جرايم اطفال

 داراي گواهي قبولي انتشار از ماهنامه حقوقي دادرسي

 

ب.همايش ها

همايش هاي بين المللي:

1.حكمراني مطلوب و حقوق بشر                                                                                      2010 م.

 ارائه شده در كنفرانس بين المللي حكومت و حقوق بشر در سنگاپور سال

 داراي گواهي قبولي مقاله و دعوت نامه ارائه آن

2.حق داري بيمار؛ گذار گفتماني از فضيلت گرايي به حق مداري                                         1389  

سومين كنگره بين المللي حقوق پزشكي در زمينه حقوق بيماران

انتشار در مجموعه چكيده مقالات

 

همايش هاي داخلي:

1.حمايت كيفري از منابع طبيعي                                                                                     1389

 همايش ملي منابع طبيعي اسيب ها چالش ها،دانشگاه ايلام

گواهي انتشار در كتاب چكيده مقالات

2.موازنه جايگزيني رحم با موازين فقهي                                                                         1388

همايش كشوري طب و قرآن، دانشگاه علوم پزشكي يزد

ارايه به صورت پوستر و انتشار در كتاب چكيده مقالات

3.حرمان فقيهان از ولايت بر حدود                                                                                1387

بخش مقاله نويسي بيست و پنجمين دوره مسابقات بين المللي قران كريم

انتشار متن كامل در كتاب مجموعه مقالات

 

 

4.گذاري بر مختصات پيشگيري از جرم در هندسه معرفتي كرامت انسان                              1387

اولين همايش ملي پيشگيري از جرم،تهران

ارايه سخنراني و انتشار در مجموعه چكيده مقالات

1.نگاهي به جايگاه بزه رعايت نكردن حجاب شرعي در نظام حقوقي ايران                           1386

ارائه سخنراني در همايش "حجاب مسئوليت ها و اختيارات دولت اسلامي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم

انتشار متن كامل در شماره 51-52 فصلنامه "فقه" و همچنين كتاب مجموعه مقالات همايش

|+| نوشته شده توسط mhzaker در و ساعت   (0) نظر
X